Beveilig in recruitment: vacatureformulieren en gegevensverzameling - The Hiring Process Specialist

Beveilig in recruitment: vacatureformulieren en gegevensverzameling

Beveilig in recruitment: vacatureformulieren en gegevensverzameling

De veiligheid van persoonlijke gegevens is van het grootste belang, zeker bij het verzamelen van gegevens van sollicitanten. Sollicitanten geven vaak gevoelige informatie vrij, zoals hun naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, CV en motivatiebrief. Deze gegevens moeten zorgvuldig worden beschermd tegen onbevoegde toegang, misbruik en openbaarmaking.

´Sollicitanten moeten toestemming geven voor het verwerken van hun persoonsgegevens.`

Privacywetten

In Nederland zijn de volgende privacywetten van toepassing op vacatureformulieren:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Deze wet regelt de verwerking van persoonsgegevens door bedrijven en organisaties.
 • Telecommunicatiewet: Deze wet regelt de verwerking van persoonsgegevens door telecommunicatieproviders.

De AVG is de belangrijkste wet voor vacatureformulieren. Deze wet geeft sollicitanten een aantal rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens, waaronder:

 • Toestemming: Sollicitanten moeten toestemming geven voor het verwerken van hun persoonsgegevens.
 • Transparantie: Sollicitanten moeten weten welke gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt.
 • Beperkte bewaartermijn: Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
 • Recht op inzage: Sollicitanten hebben het recht om inzage te krijgen in hun persoonsgegevens.
 • Recht op correctie: Sollicitanten hebben het recht om hun persoonsgegevens te laten corrigeren.
 • Recht op verwijdering: Sollicitanten hebben het recht om hun persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking: Sollicitanten hebben het recht om de verwerking van hun persoonsgegevens te laten beperken.
 • Recht op bezwaar: Sollicitanten hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

Beveiliging van vacatureformulieren

Er zijn een aantal dingen die je kunt doen om vacatureformulieren te beveiligen:

 • Gebruik een beveiligde verbinding (HTTPS): HTTPS is een beveiligd protocol dat gegevens versleutelt tijdens het verzenden. Dit helpt om de gegevens van sollicitanten te beschermen tegen onbevoegde toegang.
 • Versleutel de gegevens van sollicitanten: Versleuteling is een techniek die gegevens onleesbaar maakt voor onbevoegden. Je kunt de gegevens van sollicitanten versleutelen met een wachtwoord of een andere vorm van encryptie.
 • Beperk de toegang tot de gegevens van sollicitanten: Alleen personen die de gegevens nodig hebben voor hun werk, moeten toegang hebben tot de gegevens.

´Gebruik duidelijke en beknopte taal`

Tips voor het schrijven van een veilig vacatureformulier

 • Gebruik duidelijke en beknopte taal: Dit helpt om sollicitanten te begrijpen welke gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt.
 • Gebruik een selectievakje voor het verzamelen van gevoelige gegevens: Dit helpt om ervoor te zorgen dat sollicitanten alleen gegevens verstrekken die ze willen verstrekken.
 • Bied sollicitanten de mogelijkheid om hun gegevens te bekijken, corrigeren of verwijderen: Dit helpt om sollicitanten controle te geven over hun gegevens.

Conclusie

Door de privacywetten te volgen en de bovenstaande tips te implementeren, kun je de veiligheid van je vacatureformulieren en gegevensverzameling verbeteren. Dit helpt om de privacy van sollicitanten te beschermen en te voorkomen dat gevoelige gegevens in verkeerde handen vallen.

Extra tips:

Hier zijn nog een paar extra tips om de veiligheid van je vacatureformulieren te verbeteren:

 • Gebruik een geanonimiseerd e-mailadres voor het verzenden van verificatie-e-mails. Dit helpt om te voorkomen dat sollicitanten worden gespamd of lastiggevallen.
 • Stel een tijdslimiet in voor het versturen van verificatie-e-mails. Dit helpt om te voorkomen dat sollicitanten hun verificatie-e-mail verliezen.
 • Bied sollicitanten de mogelijkheid om hun gegevens te laten verwijderen na een bepaalde periode. Dit helpt om ervoor te zorgen dat de gegevens van sollicitanten niet langer worden bewaard dan nodig is.

Door deze tips te volgen, kun je de veiligheid van je vacatureformulieren en gegevensverzameling nog verder verbeteren.


Deel op :

Wil jij ook de juiste mensen werven met een onderscheidende werken-bij-site?

Scroll naar boven